Coaching-Op-Maat

 

Wat is Coaching-Op-Maat?

Coaching- op- maat is een bureau, die zowel coachingstrajecten aanbiedt als mede trainingen, maar ook stoelmassages en klankschaalmassages. Een diversiteit aan mogelijkheden die zullen bijdragen aan de individuele- op- maat behoefte, ongeacht leeftijd of achtergrond.

 

Het beginpunt is: “ daar waar de cliënt staat”, het eindpunt is: “daar waar de cliënt wil zijn”.

Tijdens een training worden vaardigheden aangeleerd en wordt kennis verbreed door een trainer aan één of meerdere personen. Bij coaching gaat een cliënt aan de hand van eigen doelstellingen zelf op zoek naar nieuwe kennis en inzichten samen met de coach.

 

In het geval van een training moet men zich aanpassen aan de processen en structuur van de training. Bij een training wordt vooraf een doel vastgesteld door de trainer, die door de cliënt(en) wordt gevolgd. De kracht van een training met meerdere personen is het groepsdynamische proces, het leren van, met en door elkaar.

Bij coaching is het juist de cliënt zelf, die de agenda en doelen uitzet van het coachtraject. Een coach heeft als doel om persoonlijke prestaties van de cliënt te vergroten en doet dit door het bijbrengen van vaardigheden en inzichten. De focus ligt niet enkel op het halen van doelen, maar ook op het achterhalen van de oorzaak van bepaalde problemen. Door een relatie op te bouwen, gebaseerd op wederzijds respect, treedt de coach op als gelijke, die je ondersteunt op zowel objectieve als professionele wijze. Ook is coaching niet alleen gericht op korte termijn doelen.  Coaching is een één-op-één relatie, waarbij het leren niet vanuit kennisoverdracht komt, maar uit de cliënt zelf door verworven inzichten.

Bij C-O-M behoord coaching on the job ook tot de mogelijkheden Coaching on the Job is het begeleiden van mensen door middel van o.a. gesprekken, waarbij het werk centraal staat. Door middel van Coaching on the Job wordt de deelnemer ondersteund om op een verhelderende manier naar zichzelf en de eigen situatie te kijken en krijgt deze, indien aan de orde,  ondersteunende adviezen hieromtrent.

Coaching on the job is een intensieve begeleiding van werknemers bij hun werkgever. Dit kan voor werknemer die net gestart zijn en nog begeleiding nodig hebben, maar ook voor werknemers, die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen in hun huidige functie. Doel is het versterken van het functioneren van de werknemer, waardoor duurzaam behoud van werk mogelijk wordt.

 

De voordelen:

Coaching on the Job  is maatwerk, volledig toegespitst op de specifieke situatie van werknemer en werkgever en daardoor is het een zeer efficiënt en effectief instrument.

Coaching op het werk:  De Coach inventariseert de situatie met de werkgever en de werknemer, bepaalt in overleg de doelen, die met de ondersteuning moeten worden gehaald en de tijdsplanning voor het gewenste resultaat.  De afspraken worden vastgelegd in een coachingsplan.

 

Coaching on the Job kan gericht zijn op het inwerken van de werknemer in een – nieuwe – functie, het aanleren van benodigde vaardigheden, het wennen aan een nieuwe werkomgeving en/of het leren omgaan met zijn of haar beperkingen in een werksituatie. Daarnaast kan het nodig zijn aandacht te besteden aan communicatie en samenwerking met collega’s en leidinggevende en het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden.

 

Werkwijze in een coachingstraject:  De werkwijze is gericht op ondersteuning met een focus op het realiseren van oplossingen. Praktisch gaat het als volgt:

  • In een eerste kennismaking verkennen de coach en de gecoachte(n) de vraagstelling en zetten zij een koers uit.
  • Tevens maken zij afspraken over de locatie van de gesprekken, de frequentie, manier van werken etc.
  • De Coaching richt zich op het (weer) aanleren van werknemersvaardigheden, het gedrag wat binnen de functie wordt verwacht, de positie in het bedrijf en de rol van de werknemer hierin, het positief beïnvloeden van leidinggevenden en collega’s en het voorkomen van uitval.

 

Deelnemers die door C-O-M begeleidt worden, kunnen ondersteuning en begeleiding krijgen, als zij (nog) niet voldoende in staat zijn om helemaal zelfstandig te werken of als zij (weer) dreigen uit te vallen. Deelnemers worden op de werkplek persoonlijk, intensief en resultaatgericht begeleid en ondersteund door een vaste C-O-M-coach.

Voor deelnemers wordt een individueel begeleidingstraject gemaakt, afgestemd op de persoonlijke omstandigheden van zowel de werknemer als de werkgever. In sommige gevallen kan dat betekenen, dat een werknemer alleen ondersteuning nodig heeft op het psychosociale vlak, bijvoorbeeld op het gebied van werkhouding, omgang met collega’s en de leidinggevenden, zich houden aan (werk)afspraken, enzovoort.